Rezidence Parková čtvrť

POPIS ZÁMĚRU

Severní část areálu Nákladového nádraží je od roku 2016 ve vlastnictví Central Group. První etapa záměru stavby nové rezidenční čtvrti sestává z 5 bloků převážně bytových domů s otevřenými avšak pro veřejnost neprůchozími vnitrobloky. Výšková hladina záměru je max. 12 nadzemních podlaží. Součástí záměru je také stavba mateřské školy.

HISTORIE ZÁMĚRU

S ukončením provozu na Nákladovém nádraží Žižkov (NNŽ) bylo evidentní, že budovy a celý okolní 35hektarový areál čeká proměna. Už politické reprezentace po roce 2000 si byly vědomy toho, že jde o velké území, jehož rozvoj musí být proveden na základě uceleného stavebního plánu. V roce 2005 proto byla na celé území schválena stavební uzávěra, která měla být platná do doby schválení takového plánu. Iniciativu v té době vyvíjela pouze žižkovská radnice svou spoluprací s arch. Janem Sedlákem, který začal zpracovávat první urbanistické vize. Pověstný kmotr ODS Pavel Hurda tehdy architekta Sedláka přiměl k tomu, aby ve svém návrhu nepočítal se zachováním budov NNŽ. Hurda plánoval prodloužení Olšanské ulice a vytvoření mohutného dopravního bulváru ve stylu pařížské Champs-Élysées. V roce 2010 však dosáhl nový vlastník severní části území – britští stavitelé obchodních center Discovery Group – výjimky ze stavební uzávěry, aniž by bylo rozhodnuto o zbytku území. Pod výjimkou je podepsán primátor Prahy Pavel Bém.

V roce 2012 byla budova nádraží prohlášena nemovitou kulturní památkou a bylo zřejmé, že ji nebude možné zbourat. Ve stejném roce bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu Nákladové nádraží Žižkov-Sever, které bylo i přes nesouhlasná stanoviska hlavního města a odvolání MČ Praha 3 potvrzeno magistrátním stavebním úřadem. Městská část Praha 3 toto rozhodnutí napadla v lednu 2014 správní žalobou. Soudní spor vrhl britské investory do tak velké nejistoty, že rozhodli území na jaře 2016 odprodat českému developerovi Central Group. Ten přislíbil celý projekt přehodnotit a soustředit se zejména na bytovou výstavbu.

V září 2016 schválila rada městské části s Central Group nevýhodnou smlouvu, ve které akceptuje řešení území odděleně od zbytku areálu NNŽ a zavazuje se dopředu souhlasit s bytovou výstavbou výměnou za stavbu mateřské školky. Otazník zůstává nad adekvátností požadavku, v minulosti totiž městská část požadovala stavbu základní školy.

Řešení transformace brownfieldu je nyní hlavním městě. Bohužel nebyla nalezena shoda na uspořádání urbanistické soutěže na celé území. Hlavní město Praha nyní plánuje pořízení alespoň částečně závazné územní studie.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Původní záměr britský developerů postavit zde obchodní centrum nenapojené na stanici metra měl podle dopravních propočtů generovat 12 tisíc nových jízd autem každý den. To by bylo pro rozvoj území zřejmě fatální. Bytová výstavba Central Group takovou dopravu generovat nemá. Z pohledu plánování města je však promarněnou příležitostí, že byla tato část brownfieldu Nákladového nádraží naplánována samostatně bez vazby na další části území. Smyslem stavební uzávěry bylo vytvoření ucelené koncepce území. Vedení trasy pro tramvaj, uliční sítě, umístění školy a školky, parku a náměstí – to vše je třeba rozmyslet v kontextu celého území.Původní záměr obchodního centra nenapojeného na stanici metra měl podle dopravních propočtů generovat 12 tisíc nových jízd autem každý den. Bytová výstavba Central Group takovou dopravu generovat nebude, dosud však neznáme podobu chystané zástavby. Hlavní město Praha připravuje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje urbanistickou soutěž na zástavbu celého areálu NNŽ. Pokud se území Central Group do této soutěže nepodaří zapojit, hrozí nepromyšlený rozvoj území salámovou metodou. Vedení trasy pro tramvaj, uliční sítě, umístění školy a školky, parku a náměstí – to vše je třeba rozmyslet v kontextu celého území.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz