Zástavba proluky Pernerova

Popis a historie záměru

Pozemek je v současném územním plánu zařazen mezi nezastavitelné drážní pozemky. Vlastník pan Richard Sobotka požádal v prosinci 2016 o změnu územního plánu na plochy pro bytovou výstavbu (OV). Žádost je doplněna hmotovou studií, podle které má na pozemku vzniknout komplex budov, převážně bytových domů, součástí záměru však má být hotel i administrativa a doplňkové služby. V pokračování Peckovy ulice má být vytvořen menší dvouúrovňový veřejný prostor.

Rizika a příležitosti záměru

Objekty výškově navazují na hřeben sousedních domů, mají však ploché střechy a nechtěně vytvářejí hmotovou dominantu, která potlačuje původní charakter karlínských bloků.
Výstavba nového domu by mohla být využita jako prostředek pro překonání železniční trati na úpatí Vítkova a vytvoření pěšího propojení mezi Karlínem a Vítkovem. Byla by to investičně a administrativně náročná, ale velmi prospěšná stavba.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz