Polyfunkční dům Pitterova

Popis a historie záměru

Šestipodlažní polyfunkční dům v ulici Pitterova je umístěn na plochu označenou v územním plánu Prahy jako SV (všeobecně smíšené). V navrhovaném domě převládá bytová funkce doplněná o restauraci / kavárnu v přízemí. V navrhovaném řešení jsou na střeše navrženy střešní zahrady. Od druhého podlaží výše jsou navrženy byty. V přízemí jsou navrženy parkovací stání a občanská vybavenost (restaurace). V suterénu jsou navrženy garáže, přístupné rampou. Architektura navrženého objektu musí řešit nestandardně úzkou stavební parcelu, to však architekt převrací ve výhodu – jednotlivé byty mají okna na obě strany, jižní do ulice a severní do parku, a příčné větrání. Podle tvrzení architekta je navrhovaný dům v souladu se studií parku Parukářka zpracovanou architektonickým atelierem AP architekta Josefa Pleskota v roce 2017. Se studií vyjádřila souhlas radnice MČ Praha 3 v zimě 2017.

Rizika a příležitosti záměru

Málokdo by očekával, že se na tak úzkou parcelu vejde bytový dům. Svou kontrukcí a umístěním jistě bude vyvolávat kontroverze. Přínosem pro město může být, že developer nabízí po realizaci stavby přilehlé pozemky převést do jeho vlastnictví tak, aby sloužily pro zeleň, sport a rekreaci.

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz